Robåtene i fryseriet
De to gamle robåter som har vært i historielagets eie og i flere år har vært oppbevart i fryseriet på Stenborg ble flyttet i vår for om mulig å finne en måte å ta vare på i hvert fall den best bevarte av båtene.  I løpet av våren ble det avklart med styret i Fleirbrukshallen at den ene av båtene skal plasseres på taket av kiosken i hallen. Historielaget arbeider nå for å få dette gjort. Den andre robåten er i privat eie. 

      

Robåtene i fryseriet
De to gamle robåter som har vært i historielagets eie og i flere år har vært oppbevart i fryseriet på Stenborg ble flyttet i vår for om mulig å finne en måte å ta vare på i hvert fall den best bevarte av båtene.  I løpet av våren ble det avklart med styret i Fleirbrukshallen at den ene av båtene skal plasseres på taket av kiosken i hallen. Historielaget arbeider nå for å få dette gjort. Den andre robåten er i privat eie. 

      
  Fedje Historielag
|

Mulevegen 80
|
5947 FEDJE
|

fedjehistorielag@gmail.com
 
        Rediger